Вашият финансов план

Дори да предположим, че машината, която закупите за бизнеса си, работи едва по веднъж на ден само за една процедура, потенциалът й за генериране на приходи и страхотен! За да Ви помогнем да си го представите, разработихме примерни финансови сценарии при ниска натовареност - разгледайте ги надолу и вижте сами, че инвестицията Ви ще бъде възвърната в удивително кратки срокове!

 

Примерен среден брой 20-минутни процедури кавитация дневно

1 брой

Средна промоционна цена на процедура с ДДС 

20.00 лева

Брой процедури при тази натовареност в рамките на една година

365 броя

Приход бруто след една година работа (в левове с ДДС)

7 300.00 лева

Приход нето след една година при 5% текущи разходи с ДДС

6 935.00 лева

 

Примерен среден брой 20-минутни процедури кавитация дневно

3 броя

Средна промоционна цена на процедура с ДДС 

20.00 лева

Брой процедури при тази натовареност в рамките на една година

1 095 броя

Приход бруто след една година работа (в левове с ДДС)

21 900.00 лева

Приход нето след една година при 5% текущи разходи с ДДС

20 805.00 лева

 

Предвидените 5% за текущи разходи са на база средна консумация на консумативи (ток, контактен гел и санитарни хартиени материали) на процедура.

  


Рентабилност по модели

Изчисленията на рентабилността на моделите са съставени на базата на сценарий, в който се продават единствено процедури кавитация. Разбира се, редно е да уточним, че при по-комплексните машини ще бъдат реализирани продажби и на други процедури, които допълнително ще скъсят периода на възвръщаемост на инвестицията. Съветваме обектите в по-малките населени места да се насочат към по-опростените модели с цел бърза реализация. Респективно, обектите в големите градове следва да обърнат внимание на многофункционалните комбайни.

 

Calibrio S776B

Покупна цена на Calibrio S776B (в евро с ДДС)

EUR 1 795.00

Покупна цена на Calibrio S776B (в левове с ДДС)

3 510.76 лева

Брой процедури, необходими за възвръщане на покупката (при 5% разход) 

184

Време за възвръщане на покупката при 1 процедура дневно

6 месеца

Време за възвръщане на покупката при 3 процедури дневно

2 месеца

 

Calibrio GIH48 

Покупна цена на Calibrio GIH48 (в евро с ДДС)

EUR 2 295.00

Покупна цена на Calibrio GIH48 (в левове с ДДС)

4 488.63 лева

Брой процедури, необходими за възвръщане на покупката (при 5% разход) 

236

Време за възвръщане на покупката при 1 процедура дневно

8 месеца

Време за възвръщане на покупката при 3 процедури дневно

2.5 месеца

 

Calibrio S776 

Покупна цена на Calibrio S776 (в евро с ДДС)

EUR 2 895.00

Покупна цена на Calibrio S776 (в левове с ДДС)

5 662.13 лева

Брой процедури, необходими за възвръщане на покупката (при 5% разход) 

298

Време за възвръщане на покупката при 1 процедура дневно

10 месеца

Време за възвръщане на покупката при 3 процедури дневно

3.5 месеца

 

Calibrio SU05

Покупна цена на Calibrio SU05 (в евро с ДДС)

EUR 3 795.00

Покупна цена на Calibrio SU05 (в левове с ДДС)

7 422.37 лева

Брой процедури, необходими за възвръщане на покупката (при 5% разход) 

391

Време за възвръщане на покупката при 1 процедура дневно

13 месеца

Време за възвръщане на покупката при 3 процедури дневно

4.5 месеца

 

Calibrio MLB1204

Покупна цена на Calibrio MLB1204 (в евро с ДДС)

EUR 3 995.00 Промоция: EUR 2 495.00

Покупна цена на Calibrio MLB1204 (в левове с ДДС)

7813.54 лева 4 879.80 лева

Брой процедури, необходими за възвръщане на покупката (при 5% разход) 

257

Време за възвръщане на покупката при 1 процедура дневно

8.5 месеца

Време за възвръщане на покупката при 3 процедури дневно

3 месеца

Вашата количка до момента

VirtueMart
Количката Ви е празна.